Hotel Transylvania 2 - Halloween Trailer
Category : Animation
Posted by Nguyen Cristiano  . January 5, 2016
0 favorites
723 views
0 likes
0 comments
Video Description
Câu chuyện về một khách sạn chỉ dành riêng cho các quái vật trong truyền thuyết, nhưng khi con người xuất hiện thì đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ.